Week tegen pesten

Week tegen pesten

Deze week is het de landelijke ‘Week tegen Pesten’. Het thema dit jaar is ‘Buitensluiten? Uitgesloten’.

Zo aan het begin van het schooljaar moeten veel leerlingen weer een plekje zoeken in de (nieuwe) groep. En dat kan soms best lastig zijn.

Daarom is er in de eerste weken extra aandacht voor groepsvorming. Deze week benadrukken we dat de school een veilige omgeving moet zijn, waar iedereen een plek heeft en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij!