Oproep aan ouders: praat mee in de MR!

Oproep aan ouders: praat mee in de MR!

In de MR (medezeggenschapsraad) van het Canisius College zijn drie plekken gereserveerd voor ouders van leerlingen. Op dit moment zijn twee plekken ingevuld en is er dus één plek vacant. Graag willen wij eenieder die interesse heeft in een MR-zetel oproepen zich vóór 9 juli te melden bij de secretaris van de MR, Wouter den Brok (w.dbrok@canisiuscollege.nl). Bij twee of meer aanmeldingen zullen er verkiezingen volgen om te bepalen wie er plaats zal nemen in de MR.

Wilt u liever eerst meer informatie, dan kunt u ook contact opnemen met Wouter den Brok (w.dbrok@canisiuscollege.nl).