Aanmelden ouderklankbordgroep

Aanmelden ouderklankbordgroep

Het Canisius College vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij hun eigen kind én bij de school. Daarom is er, naast de Ouderraad, de mogelijkheid om deel te nemen aan klankbordgroepen. In deze groepen worden onderwerpen over onderwijs en opvoeding van leerlingen besproken. Ook vraagt de school om terugkoppeling van de ouders. Wilt u zich aanmelden voor de ouderklankbordgroep? Stuur dan een mail aan info@canisiuscollege.nl met daarbij vermelding van uw naam en het leerjaar / leerjaren van uw kind(eren).