Informatie start schooljaar

Informatie start schooljaar

Het is weer voorbij, die mooie zomer. Deze week beginnen de lessen voor alle leerlingen. Voor het eerst sinds begin maart met volle klassen. Om dit voor iedereen veilig te laten verlopen hebben ouders en leerlingen afgelopen week niet alleen informatie over de start van het schooljaar toegestuurd gekregen, maar ook een “Protocol opening school na zomervakantie”. Hierin staat hoe het Canisius College uitvoering geeft aan de richtlijnen en adviezen met betrekking tot Covid-19. Ouders en leerlingen van het 1e leerjaar ontvingen een aparte brief.