Weer naar school

Weer naar school

Vanaf 2 juni mogen we de leerlingen weer ontvangen op school. Om ervoor te zorgen dat we dit op een goede manier met elkaar regelen, heeft het Mediahuis een informatiefilmpje gemaakt. Hierin wordt het Canisius Coronaprotocol duidelijk uitgelegd, van het moment dat de leerlingen op school aankomen tot in de klas, de pauze en het verlaten van de school. Bekijk hier het filmpje.