Afronding eindexamen

De laatste schoolexamens worden deze week afgerond. Examenleerlingen en hun ouders zijn middels een brief geïnformeerd over herkansingen, slaag-zakregeling en resultaatverbeteringstoetsen.