Onderwijs op afstand (en schoolexamens)

Onderwijs op afstand (en schoolexamens)

Vandaag hebben wij ouders en leerlingen geïnformeerd hoe wij in de komende tijd op onze school het onderwijs op afstand organiseren.  U kunt dit hier nog eens nalezen

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen wij ouders en leerlingen op de hoogte. Inmiddels hebben wij vernomen dat de overheid het mogelijk wil maken schoolexamens door te laten gaan. Wij zullen de examenklassen en ouders informeren over de organisatie hiervan.