Videoworkshops

Videoworkshops

Op 3 april gaan alle leerlingen van 4 havo leren hoe ze een interessante en pakkende videofilm moeten maken. Het thema van de filmpjes is “ vriendschap”, een onderwerp dat later in het schooljaar weer terugkomt in de vorm van een theatervoorstelling. De leerlingen zijn verdeeld in groepjes van vier personen, en alle groepjes bereiden zich voor op de eerste workshop door middel van het maken van een klein script en een zogenaamd storyboard. Tijdens de workshop leren ze welke camera bewegingen en – standpunten er zijn en hoe ze het beste kunnen filmen. De leerlingen filmen vervolgens op een door hun zelf gekozen locatie en met hun eigen telefoon.  Op 17 april volgt het tweede deel van de workshop: het monteren van de filmfragmenten. Als alle filmpjes gemonteerd en ingeleverd zijn gaan we de filmpjes samen bekijken in de klas.