PWS Finale

PWS Finale

Op donderdag 14 maart was de finale van de profielwerkstukken (PWS).

Zowel in de categorie EM/CM als in de categorie NG/NT werd er gestreden om de felbegeerde beker. De genomineerde vwo leerlingen legden de lat hoog voor elkaar. Zowel het publiek als de jury waren onder de indruk van de zorgvuldige en degelijke onderzoeksopzet, de boeiende presentatie, de ontspannen manier van presenteren, en de diepgang en de inhoudelijke kennis die de leerlingen hadden, dat bleek wel uit het gemak waarmee de vragen van het publiek en de jury werden beantwoord. Goed om te horen dat de onderwerpen veelal actueel waren, met sociaal maatschappelijke achtergronden.

De jury, bestaande uit conrector Willeke Rijkers, docent levensbeschouwing Yentl Betjes en leerling 5 vwo Guusje Hermans beoordeelde de PWS presentaties op: inhoud, helderheid en de x-factor. Zij stonden voor een moeilijke taak, maar na een tijdje overlegd te hebben waren zij eruit.

In de categorie EM/CM kwamen als winnaars uit de bus: Jip van Berkum en Finn van Grinsven met het onderwerp: Duurzaam beleggen door Pensioenfondsen. Doorslaggevend was de inhoudelijke diepgang, hun doorzettingsvermogen om de juiste deskundige te spreken te krijgen en de dubbelslag die zij gemaakt hebben door hun conclusie in een adviesrapport om te zetten.
In de categorie NG/NT kwamen als winnaars uit de bus: Hidde Kolmeijer en Jasper Klomp met het onderwerp: PHA: Het materiaal van de toekomst.
Doorslaggevend was dat het onderwerp actueel en relevant is, dat zij zelf mee hebben gelopen met de processen, gezocht hebben naar oplossingen, daarbij ook goed advies hebben kunnen geven en dat zij het onderwerp vanuit 4 optieken bekeken hebben: chemisch, economisch, juridisch en psychisch.

Kortom, het was een prachtige avond met veelbelovende leerlingen waar we ongetwijfeld meer van zullen gaan horen in de toekomst.
De foto’s van deze avond zijn te bekijken in het fotoboek PWS avond 6V.

Leonard Houben en Annemiek Wijtmans