Parlez-vous français?

Parlez-vous français?

Oui, oui! En wel op het hoogste niveau voor een middelbaar scholier! Woensdag 13 maart wordt het examen Delf B2 weer afgenomen. Deelnemende leerlingen zullen getoetst worden op alle vaardigheden (spreken, luisteren, schrijven en lezen). Het behaalde ‘diplôme d’études en langue française’ staat niet alleen prachtig op je CV maar geeft ook direct toegang tot elke Franse universiteit of hoge school. Alors, les candidats du Canisius Collège, bonne chance!