Bezoek restaurant Wally met 4 vwo bedrijfseconomie

Bezoek restaurant Wally met 4 vwo bedrijfseconomie

Per januari 2019 is klas 4V1.Bedrijfseconomie gestart met het onderwerp ‘bedrijf starten’. Om de inspiratie niet alleen op te doen uit de lesmethode en de beamer bezoekt de klas diverse ondernemers. De klas zal naar een buitenfitnessondernemer, een wijnbar, een reisbureau en een restaurant gaan. Op  1 februari was de aftrap met het restaurant Wally.

We werden om 08:30 uur ontvangen en leerlingen mochten hun eigen frisdrankje maken. Daan van Walschot, eigenaar, vertelde toen zijn ondernemersverhaal. Aan de leerlingen was gevraagd om een vraag voor te bereiden. En dan het liefst een vraag met enige diepgang. Nadat het verhaal verteld was en veel leerlingen met goede en inhoudelijk sterke vragen kwamen, kregen we een rondleiding in het restaurant, de werkruimtes en de bakkerij enkele deuren verder. Al met al  was het een leerzame en mooie ervaring. Opgeteld met ervaringen die nog komen gaan en de theorie uit de lesmethode zal hopelijk er toe leiden dat het onderwerp ‘bedrijf starten’ echt gaat leven.

Namens de klas,

Reinout van der Molen