CITO-debat

CITO-debat

“Centrale examens zijn de sleutel tot gelijke toegang op vervolgonderwijs en het beroepenveld”  en “ De rol van leerlingen moet bij examenconstructie groter worden”. Dat waren de twee stellingen waarover acht leerlingen van onze debatgroep op maandag 1 oktober debatteerden in Arnhem ter ere van het 50-jarige bestaan van Cito. Het was een vrije-rollendebat, ieder moest zijn eigen mening geven over deze twee stellingen. Onze leerlingen bevonden zich in goed gezelschap: Arie Slob, minister van Onderwijs, Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, Jolanda Hogewind, directeur Calvijn College, Pieter Hendrikse, voorzitter College van Toetsen en Examens en Johannes Visser (leraar Nederlands & journalist De Correspondent).

De stellingen waren behoorlijk pittig, maar de leerlingen waren goed voorbereid! Eerdere uitspraken van de minister werden gememoreerd, Jip had achterhaald dat de minister in een vorig leven docent maatschappijleer was, en daagde hem uit tot een uitspraak over een casus die hij had bedacht. Verder kreeg hij de lachers op de hand toen hij bij de tweede stelling een kwinkslag maakte naar het publiek bij het pleiten voor modernisering van het examen. Jesse liet zien hoe het raadswerk dat hij deed voor de gemeente Berg en Dal ervoor zorgde dat hij zich meer betrokken bij school zou voelen. Zo zouden leerlingen die meer inspraak krijgen in de constructie van de examens zich ook meer betrokken bij de school gaan voelen. Boaz bracht daar tegenin dat je geen goed resultaat kon krijgen als er teveel partijen meepraen, en legde daarmee ook een link naar de kabinetsformatie. Ook de rest van de debaters lieten zich niet onbetuigd. De debatleider gaf ze veel ruimte tot spreken en ieder wist op zijn eigen wijze prima argumenten te verwoorden, duidelijk en onderhoudend.  Aan de kant stond een trotse begeleider.

In bijgaand filmpje van ongeveer een kwartier kun je een indruk krijgen van het debat. Mocht je interesse hebben om een keer mee te doen met ons? Je bent elke week op woensdag het 7e en het 8e uur welkom om een keer te komen kijken in a115.

Binnenkort gaan we in debat met leerlingen van het Candea College en bereiden we het het Onderweg-Naar-Het-Lagerhuisdebatwedstrijd voor die op 1 februari plaatsvindt.

Jan van Deutekom