Cursus Latijn en klassieke cultuur voor ouders

Cursus Latijn en klassieke cultuur voor ouders

Altijd spijt gehad dat u toch niet voor het gymnasium heeft gekozen, wilt u juist uw gymnasiale kennis weer oppoetsen of bent u geïnteresseerd in de invloed van de klassieke oudheid op de westerse cultuur? Schrijf u dan in voor de cursus Latijn en klassieke cultuur die dit najaar door de secties Klassieke Talen en Filosofie wordt aangeboden. Belangstellende ouders zijn van harte welkom bij deze basiscursus bestaande uit 10 maandagavonden. Naast de Latijnse taal komen de volgende onderwerpen aan de orde: antieke wijsbegeerte, de godenwereld, bouwkunst, beeldhouwkunst, Athene, Rome, Romeins Nijmegen, Botticelli en de Sixtijnse kapel. De lessen worden gegeven door de docenten Klassieke Talen en Filosofie.

De cursus start op 10 september en de laatste les vindt plaats op 19 november. Maandagavond 15 oktober slaan we over i.v.m. de herfstvakantie. We beginnen steeds om 19.30 uur met een les Latijn. Na een korte pauze volgt dan een les klassieke cultuur. Een uitzondering hierop vormen de twee avonden waarop alleen de antieke filosofie op de agenda staat. Om 21.15 uur sluiten we de avond af. De lessen worden gegeven in het vaklokaal van de Klassieke Talen aan de Berg en Dalseweg. Voor lesmateriaal wordt gezorgd.

Bij minimaal 10 deelnemers starten wij de basiscursus. Het maximum aantal deelnemers is 30. Aanmelden kan per e-mail: m.voosterhout@canisiuscollege.nl.

De kosten voor deze cursus bedragen €100. We vragen u om dit bedrag de eerste les in een envelop mee te brengen. Het geld wordt geschonken aan Actie Adoptie. (Voor meer informatie over dit steunfonds voor hulpprojecten in de Derde Wereld  kunt u terecht op de website.)

We hopen op een grote opkomst!

Met vriendelijke groet namens de secties Klassieke Talen en Filosofie,

Moniek van Oosterhout