Ouderraad zoekt versterking

Ouderraad zoekt versterking

Wij zoeken enthousiaste ouders voor de ouderraad. Komt u de ouderraad versterken? Uw mening en betrokkenheid zijn zeer waardevol voor  school en voor uw kind(eren). Kom naar de eerstvolgende vergadering op 25 september.

Start video met nadere informatie over de Ouderraad