Expositie WON

Expositie WON

Op zondag 3 juni heeft de jaarlijkse expositie van moderne kunstwerken van de WON-leerlingen van klas 3 plaatsgevonden op het Kunstplein op het Canisius College. De variatie aan ingebrachte werken was groot en het niveau van de werken was goed. De jonge kunstenaars gaven mondeling en door middel van filmpjes toelichting op de totstandkoming van hun kunstwerk en de boodschap die zij ermee wilden uitdragen. De expositie die het sluitstuk van het onderzoek van de leerlingen vormt naar moderne kunst, is druk bezocht door familie en bekend en van de jonge kunstenaars.

Bekijk het filmpje