Toegang fotoboeken beperkt

Bij bijzondere lesactiviteiten, reizen, muziekuitvoeringen, feesten, etc. worden vaak vele foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn vooral bedoeld voor leerlingen en hun ouders/verzorgers als terugblik en herinnering.

Bij het selecteren van foto’s voor publicatie worden zorgvuldige criteria gehanteerd. Bovendien hebben uitsluitend leerlingen en medewerkers toegang tot de foto’s. Ouders/verzorgers van leerlingen van onze school kunnen samen met hun zoon of dochter de foto’s bekijken. Vanwege privacyredenen zijn de fotoboeken slechts via aanmelding toegankelijk.

Open de fotoboeken van dit schooljaar (aanmelding vereist)

Als je als leerling een foto tegenkomt waarop je bent afgebeeld en je hebt ondanks de door de school betrachte zorgvuldigheid bezwaar tegen de publicatie, meld dit dan bij Marc van Dam, m.vdam@canisiuscollege.nl. Na overleg met hem wordt de foto dan zo spoedig mogelijk verwijderd. Dit geldt uiteraard ook voor ouders/verzorgers die het met een gepubliceerde foto van hun kind niet eens zijn.