Samenwerking Canisius College – NXP

Op 20 februari heeft rector Joan Janssens van het Canisius College en Toni Versluijs van NXP Semiconductors een convenant ondertekend waarin een driejarige samenwerking wordt afgesproken. Doel van deze samenwerking is om computational thinking in het onderwijs op te nemen, waarbij onder andere de Micro:bit wordt ingezet. Deze samenwerking helpt om een betere aansluiting te krijgen op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Computational Thinking

Computational thinking is het vermogen om problemen zo te herformuleren dat computers het kunnen oplossen. Dit is een van de speerpunten in het Eindadvies van Platform Onderwijs2032. Naast computational thinking staan ook ICT basiskennis, mediawijsheid en informatievaardigheden centraal in dit advies.

Het is steeds belangrijker om deze vaardigheden te beheersen aangezien er nog nauwelijks vakgebieden zijn waarin ICT geen rol speelt. Ook in ons dagelijkse leven speelt technologie een steeds grotere rol. De thermostaat wordt steeds vaker op afstand bediend met een smartphone en drones kunnen al pakketjes bezorgen. Dit is slechts het begin van een ontwikkeling en daarom is het belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden op een wereld die tot voor kort alleen nog in science-fictionboeken bestond.

Non Scholae Sed Vitae

Het motto van het Canisius College is ‘Non Scholae Sed Vitae’: niet voor de school, maar voor het leven. Het Canisius College inspireert leerlingen om kritisch te denken en te onderzoeken wie ze willen zijn in het leven. De onderwijsvisie van het Canisius College kent drie pijlers: gepersonaliseerd leren, themagericht onderwijs en Liberal Arts.

Deze pijlers bieden de ruimte aan leerlingen om te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Via het thema- en projectonderwijs worden ook programma’s aangeboden die buiten het normale curriculum vallen. De samenwerking met NXP past hier perfect bij. Dit doen we met behulp van de micro:bit. Dit is een ideaal hulpmiddel om de basisbeginselen van coderen te leren. De micro:bit is een klein (4x5cm) microcomputertje met knopjes voor de bediening, en een led matrix als beeldscherm, dat met 5 verschillende programmeertalen kan worden geprogrammeerd. De samenwerking bestaat uit introductie workshops, opzet van technieklessen en codeerlessen, training en begeleiding van docenten, en het bieden van Micro-bits en leskaarten.

Aukje, Victor, Lars, Felien en Joosje uit leerjaar 2 waren bij de ondertekening aanwezig. Zij hebben bij het vak  Exploratio,  o.l.v. docent Henri van Nijnatten, al kennis gemaakt met de micro:bit. De eerste stapjes programmeren hebben al tot de besturing van een robot geleid. Wat wordt hun volgende uitdaging?

Al tijdens de Open Dag (24 februari) kunnen toekomstige Canisianen m.b.v. een micro:bit proberen te ontsnappen uit de escaperoom die in de aula staat opgesteld.

Rector Joan Janssens van het Canisius College is blij met deze samenwerking:
“De samenwerking met NXP via het Micro:bit project leidt tot een mooi voorbeeld van betekenisvol leren. Niet alleen worden onze leerlingen geschoold in computational thinking, we gaan ook via dit project meedoen aan de Green Capital Challenges die dit jaar in Nijmegen als European Green Capital worden gehouden. Ik ben er van overtuigd dat onze leerlingen met de opgedane kennis, technische oplossingen gaan bedenken voor thema’s zoals Energie en Water. Kennis opdoen en kennis betekenisvol toepassen in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Hoe cool is dat?”