Gezinsrelaties na Scheiding

Onlangs is een onderzoek ‘Gezinsrelaties na Scheiding’ gestart aan de Universiteit Utrecht. Omdat school het belang van dit onderzoek onderschrijft, brengen we dit graag onder uw aandacht.

Download bovenstaande informatie