Zomerschool 2016

Zomerschool 2016

De zomerschool is door de overheid in het leven geroepen om het aantal doubleurs in het voortgezet onderwijs terug te brengen. Belangrijk is het om te benadrukken dat deelname aan deze zomerschool bepaald wordt door de school en dat aanmelding door ouders niet mogelijk is.

Wat houdt de zomerschool precies in?

 • Start vrijdag 15 juli. Twee weken lang intensief aan het werk met de stof, voor twee vakken;
 • Gratis voor school en ouders, dankzij subsidie;
 • Ouders en leerling tekenen een contract voorafgaand aan deelname;
 • 1-op-6 begeleiding;
 • Van 9.30-15.30 uur;
 • in een andere setting met een andere ‘look en feel’ (met andere dan eigen docenten);
 • focus op inhoud en studievaardigheden;
 • het pedagogische klimaat bestaat uit een positieve sfeer, gelijkwaardigheid en rust;
 • De begeleiding wordt gedaan door mensen die door bijlesnetwerk als “bekwaam” of “ter zake deskundig” worden bestempeld op basis van studie- of andere vaardigheden om de begeleiding te geven. Bevoegde docenten zijn niet aanwezig;
 • Aan het einde van de zomerschool (woensdag) worden de toetsen voor de 2 vakken afgenomen. Het resultaat dat de leerling moet halen is tevoren door de vakdocent bepaald. Haalt de leerling een lager cijfer, dan doubleert hij of zij. Haalt de leerling het gestelde cijfer of hoger dan is hij bevorderd. De cijfers gelden per vak en worden niet gemiddeld;
 • Op donderdag 28 juli worden de leerlingen geïnformeerd over het resultaat en weten ze of ze bevorderd zijn of niet;
 • Bij bevordering worden cijfers die behaald zijn in de zomerschool niet meegenomen. Uitsluitend cijfers die gehaald worden tijdens de reguliere toetsen en lessen tellen. Dat is eigenlijk alleen van belang om te weten wanneer het een SE-toets betreft die ook is meegeteld voor het rapportcijfer. Als de toets bijvoorbeeld een 5 was op het reguliere toetsmoment en bij de zomerschool een 7, dan blijft de 5 staan. De 7 zou dan wel aanleiding zijn om de leerling toch te bevorderen omdat deze nu heeft laten zien de toetsstof wel te beheersen.

 De criteria waaraan een leerling moet voldoen om in aanmerking te komen

 • Een leerling moet een bespreekgeval zijn voor de overgang en daarbij afgewezen worden. Vervolgens moet de vergadering met meerderheid van stemmen toestemming geven deel te nemen aan de zomerschool.
 • Leerlingen die niet aan bovenstaand criterium voldoen, maar waarvan de vergadering vindt dat er “op menselijke gronden” moet worden afgeweken van de regel mogen in de vergadering in stemming worden gebracht voor deelname.

De vergadering zal een positief advies geven, wanneer zij van mening is dat een leerling dmv het doorlopen van de zomerschool in staat zal zijn het opgelopen hiaat weg te werken en zodoende de aansluiting met het volgende leerjaar kan maken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdelingsleider van uw kind.