De pleitwedstrijd 2016

Afgelopen maandag was het zover, met onze zelfgeschreven pleitnota op de spreekstoel voor ons en een geleende toga aan, mochten wij gaan pleiten. Wij vertegenwoordigden onze school tijdens de jaarlijkse pleitwedstrijd, georganiseerd door Radboud Universiteit Nijmegen. Buiten het Canisius College deden het SSGN en het Kandinsky College ook nog mee.

De casussen waren van tevoren al behandeld tijdens onze lessen Nederlands. Later hebben wij zelf de pleitnota’s geschreven, en ons ook voorbereid op onze reactie in ‘repliek’ en ‘dupliek’.

Aangekomen bij de RU, konden we plaatsnemen in een grote zaal. Hier zaten een aantal studenten en één advocaat klaar die als jury zouden optreden, het rechtscollege. Nadat alle drie de casussen aan bod waren gekomen en alle pleiters hun pleitnota’s gepresenteerd hadden was er per casus één winnaar, elke school had één casus gewonnen. Dit was wel even spannend.

Tot slot volgde de definitieve uitslag: Wij hadden gewonnen! Het was een mooie ervaring en dat we wonnen maakte het natuurlijk extra leuk.

Anneloes Joosten, Anne-Lotte Kunst, Lieke Oolthuis, 5 vwo 2016