Training “Sociale Vaardigheden”

Training “Sociale Vaardigheden”

Begin maart 2016 (week 9) start een nieuwe training “Sociale Vaardigheden” voor leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3. De training zal vanuit het LBT verzorgd worden door Suzy van Eekelen en Thijs Rutten.

Deze training bestaat uit een zevental bijeenkomsten van een uur en is bedoeld voor leerlingen die, in uiteenlopende situaties, moeite hebben met:

  • Luisteren en praten
  • Eigen gevoelens omgaan
  • Andermans gevoelens omgaan
  • Aardig doen / beleefdheid
  • Opkomen voor jezelf
  • Conflicten voorkomen en oplossen
  • Keuzes maken / normen en waarden ontwikkelen

Kan uw kind een steuntje in de rug goed gebruiken?
Meld uw kind dan vóór vrijdag 19 februari 2016 aan via de mentor.

Nadere informatie: Suzy van Eekelen
E-mail: s.veekelen@canisiuscollege.nl
Telefoon: (024) 381 68 16