Wijziging examenreglement

Wijziging examenreglement

De rekentoets in het VO heeft eind 2015 een formele, wettelijke andere status gekregen. In verband hiermee zijn de examenreglementen voor vwo, havo en vmbo-t ook veranderd. In het kort komt het erop neer dat voor de huidige 6 vwo leerlingen geldt dat ze minimaal een 5 behaald moeten hebben voor de rekentoets om te slagen. Voor de leerlingen van 4 vmbo-t en 5 havo geldt dat ze verplicht zijn de rekentoets te maken en dat voor hen het resultaat geen invloed heeft op de slaag-zak-regeling.