Scholieren vinden de Geotruck loeispannend

Bron: De Gelderlander, 11 november 2008

Aardrijkskundeles eens ‘anders dan anders’ op het Canisius College.

NIJMEGEN –
“Loeispannend. Maar tegelijk behoorlijk pittig. En eigenlijk krijg je te weinig tijd om de opdracht goed te volbrengen.”
Havo- en vwo-leerlingen uit de bovenbouw van het Canisius College hadden gisteren één lesuur dat ‘anders dan anders’ was. Op initiatief van docent aardrijkskunde Jos Roodbeen stond de Geotruck op het schoolplein aan de Berg en Dalseweg.
“Dat is een mobiel leslokaal, boordevol boeiende, leerzame spullen zoals het spel Eart Quest dat je dan tegen leerlingen uit heel Nederland kunt spelen,” zo had Roodbeen zijn pupillen beloofd.
Daarvan bleek geen woord overdreven. De bovenbouwers waren enthousiast over alles wat ze konden zien, horen en beleven in het mobiele leslokaal.
De Geotruck is een initiatief van de universiteiten van Utrecht en TNO. In het kader van het Internationale Jaar van de Planeet Aarde (IYPE) wordt met dit gevaarte de aandacht gevestigd op het belang van kennis over aarde, grondstoffen, klimaat en milieu.
De truck toert dit hele schooljaar langs middelbare scholen in Nederland en Vlaanderen om bij leerlingen interesse te wekken voor knellende mondiale vraagstukken zoals energievoorziening, groeiende wereldbevolking, verstedelijking, natuurrampen en watervoorziening. Dat gebeurt aan de hand van een computerspel en drie grote aardbollen die in het mobiele leslokaal staan opgesteld. Klasgewijs kunnen de scholieren zo virtueel op expeditie gaan. Eerst worden ze opgedeeld in zes groepjes die ieder precies dat ene lesuur de tijd krijgen om een opdracht te voltooien. Een overstroming voorkomen, bijvoorbeeld. Of oliereseves opsporen. Of een ernstige vorm van grondwatervervuiling door de oprukkende industrie voorkomen. Het aardige van de Geotruck is dat dit alles ook nog eens gebeurt in de vorm van een spel, Earth Quest, dat je nog lang kunt spelen, dus ook nadat de Geotruck is doorgereisd naar een andere school in een andere stad.
Op een speciale website kunnen leerlingen die de smaak te pakken hebben, het spel individueel vervolgen. “Gaan we zeker eens goed gaan kijken”, beloofden de Canisiusleerlingen bij het uitstappen.

Meer info: www.geotruck.nl

In de Geotruck staan drie roterende wereldbollen. Het beginpunt van een virtuele ontdekkingstocht. foto Leo IJsvelt/ De Gelderlander