Leerlingen Canisius blij met stage

Hoe zinvol de maatschappelijke stage voor middelbare scholieren kan zijn – wat ze er van opsteken en waar die toe kan leiden. Dat willen twintig leerlingen van Canisius College komende dinsdagavond duidelijk maken in een ‘theaterachtige presentatie’. Ze liepen de afgelopen tijd stage bij het project ‘Get Together’ van Vluchtelingenwerk en trokken in dat kader intensief op met alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s). Voor de scholieren was het de eerste keer dat ze echt in contact kwamen met ama’s, voor die jonge medelanders was het een nieuwe ervaring om in gesprek te raken met Nederlandse leeftijdgenoten. Ze leerden van elkaars situatie, verwachtingen, vooroordelen en toekomstdromen. Hoe belangrijk de ontmoeting voor beide partijen is geweest, proberen de leerlingen én ama’s samen duidelijk te maken in een voorstelling.

Ze presenteren die a.s. dinsdag om 20.00 uur in het Canisius College aan de Berg en Dalseweg aan medescholieren, ouders en genodigden. Bij die laatste groep zitten met name vertegenwoordigers van de gemeente Nijmegen, van andere scholen en van diverse maatschappelijke organisaties zoals Vluchtelingenwerk. De presentatie kenmerkt zich door een samenspel van gesproken tekst, muziek, zang, rap en lichtbeelden. Nederlandse en Afrikaanse sfeertjes wisselen elkaar af. Bij de voorbereiding kregen de leerlingen artistieke adviezen van de culturele organisatie Colourful City. Slotconclusie van de presentatie is, dat de maatschappelijke stage voor scholieren uiterst zinvol is.