Kennis het middel voor betere wereld

Bron: De Gelderlander, 10 november 2006

Kennis het middel voor betere wereld

Hij heeft zijn hele leven maar een baas gediend: het Canisius College in Nijmegen. Zij werkte nog nooit op een school, laat staan voor één werkgever. Willem Wijnakker gaat, Dominique Majoor komt.

Pas op het einde van het gesprek valt het woord ‘katholiek’.
Het heeft, zo denken beiden, veel voordelen om als leerling groot te worden met waarden gevoed door de katholieke traditie.
„En we zijn Bourgondischer”, lacht Willem Wijnakker. „Welke andere school kan drie soorten bier gekoeld tevoorschijn toveren?”
Hij schatert. „Vrees niet: we hebben een vergunning.”
Vandaag komt de tap ongetwijfeld weer tevoorschijn wanneer Willem Wijnakker officieel afscheid neemt als locatiedirecteur van het Canisius College aan de Berg en Dalseweg.
Wijnakker (60) was sinds 1972 aan de school verbonden. Eerst als docent wiskunde, later als conrector en de laatste acht jaar als de hoogst verantwoordelijke. „Waarom ik altijd hier ben gebleven? Het is hier goed. Maar ik ben me ervan bewust dat ik in sommige kwesties misschien oogkleppen op heb gehad. Als alles zo vertrouwd en bekend is, zie je niet meteen dat dingen anders kunnen. Maar al die jaren verraden ook mijn trouw. Ik heb wel eens gezegd: ‘Ach, dat kijk ik straks thuis wel na’ en dan bedoelde ik school.”
De doopcel van zijn opvolger Dominique Majoor (37) is van een geheel andere aard. Ze studeerde onderwijskunde en was onder andere stafmedewerker bij de onderwijsadviesdienst Marant.
Saillant detail: ze heeft nooit voor de klas gestaan.
Willem Wijnakker: „Dat is geen nadeel. Eerder een voordeel.
Dan kijk je heel fris tegen onderwijskundige zaken aan. Als docent heb je misschien meteen een mening.”
Dominique Majoor: „Het getuigt van lef om iemand aan te stellen die nu eens niet direct uit het veld komt. Maar ik wil wél een zichtbare directeur zijn. Loop regelmatig door de gangen en groet de kinderen. Dat ik hun naam niet ken, is niet erg. Als ik hen maar zie en zij mij.”
Willem maakt plaats voor haar, omdat het, naar zijn zeggen ‘nu een goed moment is’. De structuur, en daarmee Wijnakkers functie, binnen de Scholengroep Rijk van Nijmegen veranderde. „Daar had ik niet zo’n zin meer in”, aldus Wijnakker.
Majoor zal samen met de Canisius vestiging aan de Goffert en de Internationale Schakelklas weer meer een eenheid gaan vormen: „Ik kan goed analyseren en samenhang aanbrengen. En dat is mooi als je een brede school vorm moet geven, van vmbo tot gymnasium.”
School is belangrijk, vult Wijnakker aan: „En naarmate ik ouder word, raak ik er ook steeds meer van overtuigd dat kennis vergaren niet het belangrijkste is. Wat telt is: wat doe je met die kennis? Hoe gebruik je hem? Voor een betere wereld, is ons antwoord. Keer op keer.”
Dominique Majoor: „Kennis is een middel. De school speelt een cruciale rol om die kennis terug te laten vallen aan de maatschappij.”
Willem Wijnakker knikt. Het Canisius College is in goede handen
Belangstellenden kunnen vanmiddag afscheid nemen van Willem Wijnakker. Vanaf 16.00 uur in het Canisius College, Berg en Dalseweg.

Foto: Gerard Verschooten