E-mail   Magister   Aura online zoeken   Twitter   Facebook  Rooster   Agenda   Collage   Andere locaties  

Het Canisius College, locatie Berg en Dalseweg, is een actieve school waar veel leerlingen voor kiezen. Leerlingen kunnen bij ons kiezen uit vmbo-t, havo en vwo, dat uit atheneum en gymnasium bestaat. We zorgen ervoor dat deze locatie niet te groot wordt. Ongeveer 1400 leerlingen is een prima aantal om volop keuzemogelijkheden aan te bieden.

Kenmerken van onze school:
• gevarieerd en gedegen onderwijs
• duidelijke structuur
• een prettige en veilige sfeer
• goede begeleiding
• actieve betrokkenheid van leerlingen en ouders
meer  

Mededelingen

Filosofisch Café
Op woensdag 23 april gaat om 20.00 uur voor de 6de keer het Filosofisch Café van onze school van start. Dit jaar staat het thema 'Geluk' centraal, een oud filosofisch vraagstuk dat bijna alle grote denkers uit de geschiedenis van de filosofie heeft beziggehouden. Natuurlijk hanteren we op deze avond de filosofische kijkwijze, maar dit jaar zal de gastspreekster Maitta Spronken, promovendus aan de Radboud Universiteit, de vraag naar geluk benaderen vanuit een psychologische optiek. In ieder geval belooft het gevarieerde programma een inspirerende, inspannende én ontspannende avond. Iedereen die de filosofie een warm hart toedraagt is van harte welkom! De zaal is geopend vanaf 19.30 uur.
 

Moneymakers levert €4000 voor KIKA op
Het project Moneymakers van het Canisius College, locatie Berg en Dalseweg, is op 8 april afgesloten met een tussenstand van €4000 voor de stichting KIKA (Kinderen Kankervrij). Het project werd dit jaar voor de derde keer gehouden voor leerlingen van het derde leerjaar met als doel een winstgevend bedrijf op te zetten...
 meer   

Uitnodiging Oudercafé, donderdag 8 mei 2014
Nederlandse jongeren blinken uit in de middenmoot, zo laten internationale studies zien. Maar hoe zorgen we dat onze jongeren het beste uit zichzelf halen? Kunnen wij als ouders daar een rol in spelen? Welk talent heeft mijn kind? Hoe ondersteun ik mijn kind om zijn talent tot bloei te brengen. Dat geldt voor jongeren van het vmbo tot en met het vwo...
 meer   

Examentraining
De weken tussen nu en het CE zijn ook voor examenleerlingen verplichte schoolweken. In week 15 zijn er diverse lessen ingepland. Deze staan op InfoWeb onder Klasroosters. Na de herkansingen begint de examentraining. Leerlingen worden ingedeeld in de door hen gekozen blokken. Daarnaast kunnen er ook nog andere lessen en trainingen gegeven worden.
Veel succes allemaal met de training en met het CE!
 

Tevredenheidsonderzoek 2014
Het Canisius College streeft naar goed onderwijs in een prettige sfeer. De kwaliteit van ons onderwijs leiden we niet alleen af uit de behaalde cijfers: de tevredenheid van ouders en leerlingen over de school is ook een belangrijke graadmeter. Daarom nemen wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken af. Wij vragen de komende tijd medewerking van alle ouders en leerlingen bij het tevredenheidsonderzoek 2014. In het belang van ons onderwijs alvast hartelijk dank voor ieders medewerking!

Alle ouders en leerlingen ontvangen per e-mail een uitnodiging met een persoonlijke link naar het onderzoek. Bij inlogproblemen kan contact worden opgenomen met de school.

Meer informatie over het onderzoek staat op www.kwaliteitscholen.nl. Op onze website staan de uitslagen van het vorige tevredenheidsonderzoek. Voor vragen over dit onderzoek kan contact worden opgenomen met Jack de Bruin, afdelingsleider.

In de loop van 2014 zullen de resultaten geanalyseerd en gepubliceerd worden.
 

Code social media Canisius College locatie Berg en Dalseweg vastgesteld
Onlangs is voor onze locatie de code vastgesteld waarmee wordt verduidelijkt wat de school als wenselijk ziet rondom het gebruik van social media. De code is te gebruiken als richtsnoer voor de praktijk. In geval van problemen of twijfel is de code na te lezen. De code social media is geschreven binnen het kader van de gedrags- en integriteitscode van de Scholengroep Rijk van Nijmegen...
 meer   

De nieuwe TopiCC is uit!
Open de online versie van de nieuwe TopiCC
 

Visualisatie nieuwbouw
 

Magister Mata (voor leerlingen)
Magister Mata is de leerling-app voor de tablet. Leerlingen hebben met de app directe toegang tot de ELO-functionaliteit van Magister, waaronder Berichten, Huiswerk, Opdrachten, Studiewijzer en Digitaal lesmateriaal.

Magister Mata is daarmee een aanvulling op Magister Meta, de leerling-app voor de smartphone die vooral bedoeld is om leerlingen te informeren over het Rooster, Cijfers en Aanwezigheid. Voor een overzicht van de functionaliteiten van Magister Mata, Magister Meta en het huidige Magister verwijzen we naar mata.schoolmaster.nl.

Magister Mata is beschikbaar voor iOS, Android en de Chromebook en is een tussenstap op weg naar het volledig platformonafhankelijke Magister zonder Silverlight.

Download de handleiding

 

 
  
 
  
  Recente activiteiten
   
  Revue 2014
  
   
  Zjee Huub aprilfeest
  
   
  Prijsuitreiking SWS en PWS
  
  
  Deze week
 
maandag 21 april
• 2e Paasdag (geen lessen)
dinsdag 22 april
• Deze week: Mogelijkheid tot het volgen van examentraining
• AK excursie Rotterdam (4 Havo en 5 Vwo)
• 10.10-12.10: Prenataal onderzoek bij planten biol 5 vwo
• 13.05-15.05: Prenataal onderzoek bij planten biol 5 vwo
• 14.05: Sponsorloop AA
woensdag 23 april
• 20.00: Filosofisch Cafe (aula)
• 12.10: Uiterste termijn invoer EINDE - SE
donderdag 24 april
• 09.20-12.10: Videoworkshop CKV 4Ha
• 12.40-15.20: Videoworkshop CKV 4Hb
vrijdag 25 april
• Afscheidsdag examenkandidaten
  
 Canisius College   Berg en Dalseweg 207   6522 BK   Nijmegen   T:024-3816816   F:024-3607191   E:bendweg@canisiuscollege.nl