Locaties: Berg en Dalseweg De Goffert Akkerlaan  
Welkom

Het Canisius College is een brede scholengemeenschap voor isk, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school is gevestigd op drie locaties in Nijmegen.

Locatie Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg 207. Op deze locatie wordt onderwijs verzorgd voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. Het is tevens de hoofdvestiging.

Locatie De Goffert
Goffertweg 20. Er wordt onderwijs verzorgd voor vmbo (inclusief het leerwegondersteunend onderwijs lwoo).

Locatie Akkerlaan
Akkerlaan 19. Hier wordt de eerste opvang verzorgd voor anderstalige leerlingen, de zg. Internationale Schakelklas (isk).


Missie

Jonge mensen opleiden én begeleiden naar volwassenheid. Dat is de belangrijkste taak van het Canisius College. Alles draait er om de leerling, en dus ook om úw kind! Modern en effectief onderwijs, persoonlijke vorming en een uitgebreide leerlingenzorg staan centraal in onze benadering. Op onze school vindt u onderwijs op maat. De wensen en behoeften van leerlingen en ouders vormen daarbij het uitgangspunt, terwijl het streven naar zelfstandigheid – in denken en doen – voorop staat.

Lerende school
Het Canisius College is een ‘lerende school’ in de ruimste zin van het woord. We streven ernaar talenten zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Niet voor niets luidt ons motto: ‘Haal eruit wat erin zit!’. En dit geldt voor leerlingen en medewerkers. Dit motto kan alleen in een veilige leefgemeenschap en een open klimaat worden waargemaakt. Daarbij is de inbreng van leerlingen, hun ouders en verzorgers, en alle medewerkers van de school onmisbaar.

Goed onderwijs, brede vorming
Het Canisius College wil een actieve, dynamische school zijn waar goed onderwijs wordt gegeven. Daar maken wij ons sterk voor! Wij bieden onze leerlingen alle ruimte zich breed te ontplooien en zich goed voor te bereiden op het eindexamen en de vervolgopleiding. Daarom volgen wij de onderwijsontwikkelingen en vernieuwingen op de voet en blijven zo een lerende organisatie.

   
  
  
   
  
  
   
  
  
  
  
 
  
 Canisius College   Berg en Dalseweg 207   6522 BK   Nijmegen   T:024-3816816   F:024-3607191   E:bendweg@canisiuscollege.nl